Tuesday, 26 September 2023 | 4 : 45 pm
Tuesday, 26 September 2023
4 : 45 pm

"สระบุรีพัฒนาเมือง"รุก! ยกระดับเปืด"Appงานดี"

นับเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ด้านบริการจัดหางานสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำผ่านระบบออนไลน์ ช่องทางแอพไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด จัดทำแอพพิเคชั่น “App งานดี” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการหางานผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้สนใจทั่วไป

นางสาวอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กรรมการบริหารบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด เปืดเผยว่าได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(สกสว.) เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าจะต้องเป็นงานการวิจัยในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งจังหวัดสระบุรีถือเป็นเมืองอุตสาหกรรม แต่ประชากรแฝงมีจำนวนมาก นางสาวอรอุษาเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนา App งานดี นี้เพราะเห็นว่าท้ายที่สุดเรื่องปากท้องของประชาชนมีความสำคัญ หากอยากได้บุคลากรเข้ามาร่วมพัฒนาจังหวัดจะต้องสร้างเรื่องปากท้องของคนในจังหวัดให้เข้มแข็งก่อน มีงานทำ มีรายได้ และเข้มแข็งหรือมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงาน จึงอยากให้แอพฯนี้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสังคมช่วยประชาชนทุกเพศทุกวัยให้มีงานทำ เป็นองค์ความรู้ให้ภาคส่วนที่สนใจนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรีโดยต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกันได้

“ปัจจุบันปัญหาที่พบคือธุรกิจระดับเอสเอ็มอีขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานจะถูกป้อนเข้าไปให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่มากกว่า อีกทั้งผู้ที่จบการศึกษาก็อยากเข้าไปทำงานในเมืองหรือในกรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิดวิจัยสำรวจเพื่อหาความต้องการด้านแรงงานแม้ว่าจะพบว่ามีหลายหน่วยงานต่างก็ออกมารวบรวมข้อมูลในเรื่องแรงงานมากมาย แต่ไม่มีการทำวิจัยในเรื่อง KPI ไว้ชัดเจนทำให้ข้อมูลที่ได้มาจึงไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น”นส.อรอุษา กล่าวและว่า

นอกจากนั้นยุคใหม่นี้บริษัทต่างๆที่ต้องการแรงงานก็จะประกาศผ่านช่องทางต่างๆได้เอง จึงเป็นช่องโหว่ให้สามารถเข้าหางานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องหางานผ่านสำนักจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งเมื่อได้สอบถามหน่วยงานต่างๆจึงพบว่ามีการสำรวจข้อมูล แต่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง “เบื้องต้นได้มีการแชร์ข้อมูลนักศึกษาทั้ง 9 แห่งในพื้นที่ยังไม่ตรงกับที่ภาครัฐสำรวจข้อมูลไว้ ส่งผลให้รู้ว่าการเปิดสาขาการเรียนไม่สอดคล้องกับบางพื้นที่ ตลอดจนแข่งขันกันเองทั้งๆที่น่าจะเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ยกตัวอย่างสระบุรีกำลังจะเป็นศูนย์กลางด้านระบบราง แต่ยังไม่มีการเตรียมบุคลากรรองรับเรื่องนี้ในสระบุรี”

กรรมการบริษัทสระบุรีฯ กล่า้วอีกว่าการนำเสนอแอพฯผ่านไลน์น่าจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายกับคนหมู่มาก ซึ่ง App งานดีมีความโดดเด่นหลายประการ นั่นคือสามารถระบุเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการหางานไว้เช่น มีระยะเวลากี่วัน อีกทั้งหากอยู่ในวัยผู้สูงอายุจะมีข้อจำกัดบางประการ จึงเป็นแอพหางานที่สามารถกำหนดรายละเอียดได้ทั้งผู้หางานและผู้ต้องการแรงงาน ข้อดีที่น่าสนใจอีกคือแอพนี้จะช่วยหางานใกล้บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไกล เป็นการไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ได้งานที่ทำอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับยังสามารถนำไปจัดทำบิ๊กดาต้าด้านต่างๆ อาทิ โซนไหนมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก อายุและวัยแรงงาน เพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อีก

“สิ่งสำคัญ App งานดียังจัดระบบประเมินคุณภาพจัดเรตติ้งจากผู้ใช้บริการให้ได้อีกด้วย ผู้หางานยังสามารถใช้งานระบบจากฐานข้อมูลได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากดาต้าที่แอพนี้มีข้อมูลอยู่ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถขยายแผนธุรกิจให้เป็นบิสิเนสโมเดลด้านอื่นๆต่อไปได้เพื่อสร้างรายได้หรือประเมิน KPI สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการและต่อเนื่องยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ App งานดียังเหมาะสำหรับผู้จ้างงานที่จะมีโอกาสคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างตรงตามความต้องการจริงๆ คัดเลือกคนจากเรตติ้งที่ได้คะแนนดีดี พิจารณาข้อมูลผู้สมัครได้อย่างหลากหลายแง่มุม คัดเลือกจากผู้สมัครมีที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงานให้สามารถทุ่มเทเวลากับงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง “บริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจำกัด ล้วนเกิดขึ้นมาจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งพบปัญหาขาดแคลนแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะแรงงานในตลาดเอสเอ็มอี โดยได้มีการสอบถามข้อมูลแรงงานด้านต่างๆจากหลายหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น มีการสอนโรงเรียนด้านการโรงแรมในระดับอาชีวะหลายแห่งแต่ในพื้นที่สระบุรีกลับไม่มีโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิดให้บริการ ผู้จบการศึกษาจึงต้องเข้าไปหางานทำในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ แรงงานจึงถ่ายเทไปยังจังหวัดอื่นโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อจังหวัดสระบุรี” กรรมการบริษ้ทสระบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าฐานข้อมูลด้านแรงงานของเราจึงต้องเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจนจริงๆซึ่งแอพงานดีจะมีข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ข้อมูลทางธุรกิจให้ขยายธุรกิจสร้างเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจน ตรงตามความต้องการ และวางแผนทางธุรกิจได้ล่วงหน้าได้อีกด้วย

โดยข้อดีที่จะได้จากแอพงานดีจะนำไปวิเคราะห์ให้รู้ว่าจะหางานจากไหน ประเภทไหนคงหางานมีความต้องการมากที่สุด ส่วนไหนยังขาดหายไป จะเข้าไปเติมต่อได้อย่างไร มีการลงทุนสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภครองรับอย่างไรบ้าง “แอพงานดีมีประโยชน์กับทุกฝ่าย ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ปัจจุบันข้อมูลเปลี่ยนไปมาก วุฒิการศึกษาจะไม่จำเป็นแล้ว แต่จะเน้นไปที่ทักษะประสบการณ์ตรงกับงานมากขึ้น บางประเภทงานขยับไปสู่ออนไลน์ที่สามารถทำพาร์ทไทม์ได้หรือทำจากที่บ้าน ไม่ต้องใช้พนักงานประจำ แอพงานดีจึงเป็นสื่อในการนำเสนอช่องทางหางานใหม่ๆได้อีกด้วยนั่นเอง”

ทีทีบีไดรฟ์ รุกหนัก เปิดแพลตฟอร์ม Roddonjai ซื้อ-ขายรถยนต์ พร้อมผนึกพันธมิตรดีลเลอร์รถยนต์ คัดรถคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบไว้ที่นี่ที่เดียว

ทีทีบีไดรฟ์ โดย ทีเอ็มบีธนชาต ผู้นำตลาดสินเชื่อรถยนต์ ตอกย้ำการดูแลลูกค้าที่ใช้รถตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต จับมือพันธมิตรและดีลเลอร์รถยนต์ชั้นนำกว่า 3,000 แห่ง คัดรถคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบสภาพรถยนต์โดยคนกลางมาตรฐานสากลทุกคัน พร้อมรถยนต์คัดพิเศษจาก 5 กลุ่มหลักที่หายาก รวมไว้ที่เว็บไซต์ Roddonjai ที่เดียว พร้อมเปิดตัวแคมเปญและภาพยนตร์โฆษณา “คัดมาแต่รถโดน ๆ ที่รถโดนใจ” และพรีเซ็นเตอร์ “มาริโอ้ เมาเร่อ” นักแสดงชื่อดัง เพื่อสร้างความมั่นใจ...