Monday, 6 February 2023 | 4 : 36 am
Monday, 6 February 2023
4 : 36 am

ไรมอน แลนด์ ผนึกกำลังพันธมิตร จัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอย่างยั่งยืน ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการเก็บข้อมูลดิจิทัลในระดับอาเซียน

ไรมอน แลนด์  ผนึกกำลังพันธมิตร จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอย่างยั่งยืน (Sustainable Data Centers) ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการเก็บข้อมูลดิจิทัลในระดับอาเซียน

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด  (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังเพื่อการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ของศูนย์การจัดเก็บข้อมูลที่มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายสเตฟาน มิเชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะประกาศถึงความร่วมมือกับบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ให้สอดรับกับธุรกิจศูนย์การจัดเก็บข้อมูลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ ไรมอน แลนด์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ นอติลุส ดาต้า เทคโนโลยี บริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานศูนย์การจัดเก็บข้อมูลที่มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก 

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างทั้งสามบริษัทในครั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งหลักการพื้นฐานเพื่อให้ความร่วมมือเป็นไปด้วยความราบรื่น แน่นแฟ้น และส่งเสริมต่อธุรกิจตามความเชี่ยวชาญหลักของแต่ละบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์การจัดเก็บข้อมูลนับว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในระบบเศรษฐกิจใหม่ การบริการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลแบบก้าวหน้า รวมถึงวิถีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน เน้นการทำงานที่บ้านมากขึ้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดนี้ กล่าวได้ว่าการร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเจาะตลาดธุรกิจศูนย์การจัดเก็บข้อมูลในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเมืองประจวบ วางใจ ไรเดอร์ อินชัวรันส์ คุ้มครองชีวิตสมาชิกกว่า 5,000 คน ทุนสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย

“ไรเดอร์ อินชัวรันส์” เดินหน้าเปิดมุมมองใหม่การจัดการความเสี่ยงภัยผ่านโครงการ ”คลีนิกประกันภัย” ได้ผลเกินคาด เผยเป็นการสนองรับนโยบายรัฐ ”รวมหนี้ครูมาไว้ที่สถาบันเดียว” ส่งผลให้ดอกเบี้ยต่ำลง ขณะที่การประกันชีวิตสามารถรองรับการชดใช้หนี้ ถ้าเสียชีวิตชดใช้แทนทันทีด้วยทุนสูงสุด 5 ล้านบาท