Tuesday, 5 July 2022 | 3 : 49 pm
Tuesday, 5 July 2022
3 : 49 pm

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี เปิดหลักสูตร Innovative Capital Enhancement นวัตกรรมขั้นสูงกับการระดมทุนในตลาดทุนชั้นหนึ่งของโลกประเทศที่พัฒนาแล้ว

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินหน้าร่วมกับ สถาบัน ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี สถาบันแห่งแรกในประเทศไทยด้านความรู้การเงินการลงทุนที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนของประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นที่เชื่อมั่นในระดับนานาชาติ และเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีจากสถาบันการเงินในระดับ World Class ที่ประสบความสำเร็จบนโลกของการลงทุน ระดมทุน ครั้งนี้ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ยอมรับในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ เปิดหลักสูตรแนวใหม่ด้านการเงินการลงทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง INNOVATIVE CAPITAL ENHANCEMENT & EXTREMITY (ICE -X) ที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงในการวางแผนการเงินการลงทุน องค์ความรู้ที่เผยความลับที่ให้การยอมรับในตลาดโลก 

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า ตลอดกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา เรามุ่งเดินหน้าสถาบันให้เป็นสถาบันการอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ถือเป็นหลักสูตรนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง สังคม ประเทศ มุ่งอบรมและให้การศึกษาเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางปัญญาและมีคุณธรรม พร้อมยกระดับความรู้นักศึกษาให้เทียบเท่าระดับโลก และก้าวสู่การเป็น World Class University 

ภราดา ดร.บัญชา กล่าวอีกว่า ความร่วมมือในการเปิด หลักสูตรแนวใหม่ด้านการเงินการระดมทุนในตลาดทุนนานาชาติสำหรับผู้บริหารระดับสูง INNOVATIVE CAPITAL ENHANCEMENT & EXTREMITY (ICE -X) ถือเป็นมิติใหม่ที่เราได้ศึกษาร่วมกันกับ สถาบัน ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี องค์กรด้านการเงินการลงทุนที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริหาร นักลงทุนในประเทศ และที่สำคัญสถาบัน ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี ยังประกอบด้วยผู้บริหารด้านการเงินการลงทุนและระดมทุนจากต่างประเทศให้การยอมรับและเป็นเครื่องการันตีถึงการบริหารงานในระดับนานาชาติ โดยการเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการศึกษา การลงทุน ระดมทุน ให้เทียบเท่าตลาดทุนระดับ world class ถึงการเป็นนักลงทุนสถาบัน หลักสูตร Innovative Capital Enhancement หรือ ICE- X ยังเป็นการมองหาทิศทางที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมยังเปิดโอกาสสำคัญในการเติมเต็มความรู้ และสร้าง Connection ให้แก่ผู้อบรม องค์ความรู้นี้เราจะร่วมกันยกระดับ นักคิด นักธุรกิจ นักลงทุนไทย เปิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อสร้างแรงผลักดันในภาคเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือของตลาดทุนนานาชาติในประเทศที่พัฒนาแล้วมาพัฒนาธุรกิจของไทยตั้งแต่ขนาด SME ที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศเราพัฒนาเฉกเช่นตลาดทุนชั้นนำของโลก ทำให้บริษัทและนักธุรกิจของไทย เติบโตของส่วนทุนแบบก้าวกระโดดและสามารถมีชื่อเสียงอยู่ในตลาดทุนชั้นนำของโลก

ผศ. ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรของ ICE -X  สถาบัน ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี กล่าวว่า ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้ความรู้เรื่องการเป็นนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนที่พัฒนาแล้วชั้นนำของโลก ซึ่งสถาบันฯ ก่อตั้งโดยการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนและระดมทุนทั้งในประเทศไทยและในตลาดระดับนานาชาติกว่า 20 ท่าน และคณะกรรมการการศึกษาที่มองถึงเป้าหมายร่วมกันในการรับมือกับปัญหาของนักธุรกิจและผู้ลงทุนไทยที่ยังต้องติดอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมๆ ในด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่บนโลกของการลงทุน ระดมทุน โดยสถาบันได้นำความรู้ของนักลงทุนสถาบันในประเทศพัฒนาแล้วในระดับ World Class มาถ่ายทอด เพื่อสร้าง Mind set ในการสอนระบบและโอกาสในมุมมองใหม่ 

ดังนั้น การระดมทุน คือ โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในมุมมองของ สถาบันฯ ที่ต้องการเปิดโอกาสทางความคิด เนื่องด้วยโลกของการส่งข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลและยุค Quantum computer คือ อนาคตของการเงินการลงทุนที่มองการณ์ไกลในตลาดการลงทุนแห่งอนาคต หลักสูตรแนวใหม่ด้านการเงินการลงทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง INNOVATIVE CAPITAL ENHANCEMENT & EXTREMITY (ICE -X) เป็นการผลักดันให้บริษัทและนักธุรกิจจากไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยส่วนทุนที่เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยการเข้าจดทะเบียนระดมทุนในตลาดทุนภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดในโลกน้อยกว่า 4 เดือน เพื่อเศรษฐกิจที่มั่งคั่งยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย จากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งนี้ ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี มองถึงการปิดช่องโหว่ทางการลงทุน ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และให้ความเข้าใจ พร้อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับโลก มองถึงการพัฒนาระบบ รวดเร็ว สร้างโอกาสกับนักลงทุน ผู้บริหาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับ นิสิต นักศึกษา รวมถึงองค์กร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ซึ่ง ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี มีความมุ่งหวังให้สถาบันการเงินชั้นนำเข้าถึงระดับนานาชาติ World Class ในตลาดทุนประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีการเปิดเผย Public knowledge โดยเฉพาะเป็นความรู้ขั้นสูงสุดของการระดมทุนที่ได้พิสูจน์แล้วในตลาดทุนนานาชาติทั่วโลก ผศ. ดร. สันติ กล่าวสรุป

“เดอะ สตรีท รัชดา” จัดงาน The Street Fruit Festival 2022 ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง พร้อมสนุกกับกิจกรรม Workshop

ส่งท้ายฤดูกาลผลไม้ที่แสนชุ่มฉ่ำ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดเต็มความชุ่มชื่นให้คุณได้ดื่มด่ำรสชาติผลไม้นานาชนิดในงาน “The Street Fruit Festival 2022” ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง รวบรวมร้านค้าจำหน่ายผลไม้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้สด...