Thursday, 11 August 2022 | 7 : 06 am
Thursday, 11 August 2022
7 : 06 am

กทปส. สนับสนุน โครงการวิจัยรถกู้ชีพเก่งด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการช่วยเหลือสังคมในประเทศ 

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สนับสนุนโครงการทุนวิจัย ผ่านโครงการวิจัยรถกู้ชีพเก่งด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการครั้งนี้ได้ดำเนินการส่งมอบผลงานวิจัยให้ทาง รพ.ราชวิถี, ส่งมอบผลงานวิจัยให้ทาง อบจ.สงขลา และส่งมอบผลงานวิจัยให้ทาง อบจ.สุพรรณบุรี มุ่งหวังให้โครงการวิจัยรถกู้ชีพเก่งด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือสังคมและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

กทม.ผนึกความร่วมมือ“มูลนิธิคุณ-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”เดินหน้าให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกลดคัดแยกขยะ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา...