Monday, 6 February 2023 | 4 : 34 am
Monday, 6 February 2023
4 : 34 am

มิตรแท้ฯ สนับสนุน ตร.จร. สน.บางรัก มอบกระบองไฟจราจรเพื่อปฏิบัติหน้าที่

คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบกระบองไฟจราจร จำนวน 60 ชุด ให้แก่ พันตำรวจโท ธัญยบูรณ์ ธรรมจรัสวงศ์ รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางรัก เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดใช้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการจราจรบริการแก่ประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่มมิตรแท้ประกันภัย จำนวน 1,200 ขวดสำหรับการออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ณ ศูนย์ประชุมมิตรแท้ประกันภัย ชั้น 2 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วันก่อนนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเมืองประจวบ วางใจ ไรเดอร์ อินชัวรันส์ คุ้มครองชีวิตสมาชิกกว่า 5,000 คน ทุนสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย

“ไรเดอร์ อินชัวรันส์” เดินหน้าเปิดมุมมองใหม่การจัดการความเสี่ยงภัยผ่านโครงการ ”คลีนิกประกันภัย” ได้ผลเกินคาด เผยเป็นการสนองรับนโยบายรัฐ ”รวมหนี้ครูมาไว้ที่สถาบันเดียว” ส่งผลให้ดอกเบี้ยต่ำลง ขณะที่การประกันชีวิตสามารถรองรับการชดใช้หนี้ ถ้าเสียชีวิตชดใช้แทนทันทีด้วยทุนสูงสุด 5 ล้านบาท