Sunday, 28 May 2023 | 4 : 44 pm
Sunday, 28 May 2023
4 : 44 pm

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหม กรณีนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 (ที่ 5 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบเงินสินไหมมรณกรรมตาม “โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” จำนวน 5,000,000 บาท และรับมอบเงินสินไหมมรณกรรม จำนวน 300,000 บาท กรณีนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19 จาก นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย)โดยมี คณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปั้นบุคลากรกทม.ดันเป็นทูตการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาว่าการกทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแต่งตั้งทูตสื่อสาร กทม....