Friday, 9 December 2022 | 1 : 46 am
Friday, 9 December 2022
1 : 46 am

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) “The Ultimate Selection ที่สุดแห่งคุณค่าภูมิปัญญา”

กรมการพัฒนาชุมชน จัดคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมคณะกรรมการตรวจ และให้ค่าคะแนนการคัดสรรฯ ระดับประเทศ จาก ๖ หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจัดลำดับดาวผลิตภัณฑ์กว่า ๑๖,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์

ที่ผ่านมานั้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการ ประกาศผลการจัดลำดับดาว ของผลิตภัณฑ์จาก ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร นั้น มีที่ส่งเข้าคัดสรรฯ กว่าผลิตภัณฑ์ ๑๖,๐๘๔ ผลิตภัณฑ์ คาดว่าผลจัดลำดับดาวทางกรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป

ทั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจ และให้ค่าคะแนนการคัดสรรฯ ระดับประเทศ จาก 6 หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔. กระทรวงอุตสาหกรรม ๕. กระทรวงพาณิชย์ ๖. กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการตรวจให้ค่าคะแนนในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น เพื่อการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้านบรรจุภัณฑ์ต่อไป

ซีพีแรม ฉลองครบรอบ 35 ปี พร้อมเปิดตัวคลิปวีดีโอ 3 ชุด ภายใต้แนวคิด “ซีพีแรม ดำเนินธุรกิจ เคียงข้างสังคมไทยอย่างเกื้อกูล”

ในโอกาสที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินกิจการครบรอบ  35 ปี  ได้จัดทำคลิปวีดีโอแชร์เรื่องราวความเป็นมาของ ซีพีแรม จำนวน 3 คลิป ภายใต้แนวคิด “ซีพีแรม ดำเนินธุรกิจ เคียงข้างสังคมไทยอย่างเกื้อกูล” เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองด้านต่างๆ  พร้อมแง่คิดดีๆ ในการเผชิญหน้ากับความท้าทาย...