Friday, 7 October 2022 | 10 : 31 am
Friday, 7 October 2022
10 : 31 am

กทม.ผนึกความร่วมมือ“มูลนิธิคุณ-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”เดินหน้าให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกลดคัดแยกขยะ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo&Friends” โดยมีน.ส.ปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ คณะผู้บริหาร ดารานักแสดงอย่างคับคั่ง อาทิ เจฟฟรี่ เบญจกุล กิก ดนัย เป็นต้น เข้าร่วม ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย

นายชาตรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย มูลนิธิคุณ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง การแยกก่อนทิ้ง” ตาม หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อกทม. เป็นอย่างมาก ทั้งนี้กทม.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพฯมีปริมาณขยะ 10,000 ตันต่อวัน ทำให้กทม.ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ปีละ 7 พันล้าน ดังนั้นการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ เพื่อนำงบประมาณไปจ่ายในส่วนอื่นๆ เช่น การศึกษา และสาธารณสุข แต่ถ้าไม่ลดจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะประเทศญี่ปุ่น เคยศึกษาปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีเพิ่มขึ้น 14,000 ตันต่อวัน ซึ่งประชากรในกรุงเทพฯ มี 5-6 ล้านคน และยังมีประชากรแฝง รวมทั้งนักท่องเที่ยว รวมประมาณ 10 กว่าคน จึงคาดการณ์ว่าประชากร 1 คน จะผลิตขยะ 1 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องยาก สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กว่า 10 ปี แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมามีแนวคิดจัดทำหลักสูตร เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและสิ่งแวดล้อม บรรจุลงในแผนการเรียนการสอน ของโรวเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437 โรง และจะขยายไปยังสังกัดอื่นๆ ดังนั้นการจัดโครงการดังกล่าว จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

น.ส.ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยเชื่อว่าเด็ก คือ กำลังสำคัญที่พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะได้ดีที่สุด หวังว่าถ้าเด็กๆ ได้ เรียนรู้จากกิจกรรม ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด สัตว์ต่างๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาดาว นกฮูก เป็นต้น และติดตามสื่อวีดีโอที่มูลนิธิคุณจะผลิตขึ้นมาอีกสิบตอนแล้ว เรื่องแยกขยะ จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเด็กทันที

กระทรวง อว.-ทปอ. จับมือ กสศ. เดินหน้านโยบายพัฒนาระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เชื่อมมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ส่งต่อการศึกษาพื้นฐานถึงอุดมศึกษา

กระทรวง อว.-ทปอ. จับมือ กสศ. เดินหน้านโยบายพัฒนาระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เชื่อมมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ส่งต่อการศึกษาพื้นฐานถึงอุดมศึกษา 20 ปีไร้รอยต่อหลุดนอกระบบ ชี้ปี 65 มีเด็กยากจน ยากจนพิเศษกว่า 2 หมื่นคนสอบติด TCAS เพิ่มขึ้นจากปี 64 ราว 1-2%