Tuesday, 5 July 2022 | 5 : 17 pm
Tuesday, 5 July 2022
5 : 17 pm

สค. ขอเชิญร่วมฟังเสวนา (ทางออนไลน์) เรื่อง “คุกคาม ข่มขืน…ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคมไทย”

จากกรณีผู้เสียหายจากการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ทั้งการถูกข่มขืนกระทำชำเรา (Rape) และการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment) สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และปัญหาความรุนแรงทางเพศที่ซ่อนอยู่มากมายในสังคมไทย ทั้งเรื่องชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) การใช้อำนาจและตำแหน่งในหน้าที่การงาน ซึ่งอาจมีการให้คุณให้โทษเพื่อเป็นเหตุในการกระทำความรุนแรงทางเพศ การตีตราและการกล่าวโทษต่อผู้เสียหาย (Victim Blaming) รวมทั้งความเคยชินกับการนำเสนอภาพลักษณ์หรือให้คุณค่าต่อหญิงชายที่แตกต่างกัน และความเข้าใจผิดว่าประเด็นความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องส่วนตัว ทั้งนี้ข้อมูลสถิติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ามีการรับแจ้งคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การข่มขืนกระทำชำเราในช่วงปี 2560 – 2563 จำนวน 8,113 คดี โดยสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ จำนวน 7,174 คน คิดเป็นร้อยละ 88.42 ของคดีที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ ทั้งนี้ หากพิจารณาการจับกุมผู้กระทำผิดคดีเกี่ยวกับเพศมาดำเนินคดีรายปี จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ทางกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) และมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่ไม่ยอมรับและไม่นิ่งเฉยกับการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “คุกคาม ข่มขืน…ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคมไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมด้วย นางสาวสุเพ็ญศรี พึงโคกสูง มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และ นายจะเด็จ เชาวน์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และ นางสาวปวีณา เอกฉัตร ผกก. (สอบสวน) บก.น.8 พร้อมด้วย นางสาวเปา (นามสมมุติ) ผู้มีประสบการณ์ถูกละเมิดทางเพศ โดยมีนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาฯ ครั้งนี้

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังเสวนา “คุกคาม ข่มขืน…ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคมไทย” ทางออนไลน์ได้ที่
Time: May 3, 2022 09:00 AM Bangkok Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99714514453?pwd=VWpkZ2JYS2tmYWVwZzdzMTBMVmRLQT09
Meeting ID: 997 1451 4453 Passcode: 3052565 ในวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

“เดอะ สตรีท รัชดา” จัดงาน The Street Fruit Festival 2022 ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง พร้อมสนุกกับกิจกรรม Workshop

ส่งท้ายฤดูกาลผลไม้ที่แสนชุ่มฉ่ำ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดเต็มความชุ่มชื่นให้คุณได้ดื่มด่ำรสชาติผลไม้นานาชนิดในงาน “The Street Fruit Festival 2022” ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง รวบรวมร้านค้าจำหน่ายผลไม้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้สด...