Tuesday, 5 July 2022 | 4 : 57 pm
Tuesday, 5 July 2022
4 : 57 pm

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันนี้ (28 เมษายน 2565) เวลา 14.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแผนการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี ณ ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทำงานร่วมกับกองทัพอากาศ และกองทัพบก โดยน้อมนำแนวพระราชดำริตำราฝนหลวงพระราชทานมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติให้กับประชาชน จำนวน 4 ภารกิจ ได้แก่
​1) การป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง
​2) การเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกักน้ำ
​3) การยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ
​4) การบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี อยู่ภายใต้กำกับดูแลของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งมีสถานที่ตั้งหน่วยอยู่ภายในบริเวณสนามบินกาญจนบุรี (ภายในค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9) ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อปฏิบัติภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครปฐม และเติมน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ

โดยกรมฝนหลวงฯ จะมีการตั้งหน่วยในพื้นที่ดังกล่าวระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน เป็นประจำทุกปี ซึ่งการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ อากาศยาน อาคารที่ทำการชั่วคราว โรงเก็บสารฝนหลวง ยานพาหนะต่าง ๆ ที่จำเป็น และเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติงาน ประมาณ 30 – 40 นาย ประกอบด้วย นักวิชาการ นักบิน ช่างเครื่องบิน ช่างสื่อสาร เจ้าหน้าที่บด-ผสม โปรยสารฝนหลวง เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศ และพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งในขณะนี้ อาคารที่ทำการชั่วคราวของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี ที่ใช้งานในปัจจุบัน เป็นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 2 หลังที่หลังคาเชื่อมต่อกัน โดยได้รับบริจาคจากกลุ่มโรงงานน้ำตาลเขต 7 เมื่อปี พ.ศ. 2553

ในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม ประกอบกับพื้นดินด้านหลังเริ่มมีการสไลด์ตัว และพื้นที่เก็บสารฝนหลวงเป็นการเก็บในเต็นท์ชั่วคราว โดยการวางสารฝนหลวงบนแท่นพลาสติกและคลุมด้วยผ้าใบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสารฝนหลวง จึงจำเป็นต้องมีการหมุนเวียนสารฝนหลวงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อให้สารฝนหลวงที่ใช้มีคุณภาพดีอยู่ตลอดเวลา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงมีแผนการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี โดยได้ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารที่หน่วยงานกองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 9 (ร้อย.บ.พล.ร.9) ที่ไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ มาเป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว และจะดำเนินการปรับปรุงให้เป็นโรงเก็บสารฝนหลวง เครื่องบดลดขนาดสารฝนหลวง และอาคารสำนักงานชั่วคราว ประกอบด้วย ห้องทำงานของนักวิทยาศาสตร์ นักบิน ช่างเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศ และห้องประชุมวางแผนปฏิบัติงานประจำวัน อีกทั้ง จะขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บสารฝนหลวงบนพื้นที่บริเวณเดิมที่ใช้งานปัจจุบัน พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ โดยจะขอตั้งงบประมาณในปี 2567 ต่อไป เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง ตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน อันจะเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่สืบไป

“เดอะ สตรีท รัชดา” จัดงาน The Street Fruit Festival 2022 ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง พร้อมสนุกกับกิจกรรม Workshop

ส่งท้ายฤดูกาลผลไม้ที่แสนชุ่มฉ่ำ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดเต็มความชุ่มชื่นให้คุณได้ดื่มด่ำรสชาติผลไม้นานาชนิดในงาน “The Street Fruit Festival 2022” ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง รวบรวมร้านค้าจำหน่ายผลไม้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้สด...