Tuesday, 5 July 2022 | 5 : 25 pm
Tuesday, 5 July 2022
5 : 25 pm

กทม. งดบริการงานทะเบียนกับต่างด้าวในช่วงเตรียมการเลือกตั้งจนถึงวันที่ 31 พ.ค.

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ศาลาว่าการกทม.นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้รับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 65 และเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. 65

เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในภารกิจของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนด
จึงของดบริการการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 และเปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติฯ ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

“เดอะ สตรีท รัชดา” จัดงาน The Street Fruit Festival 2022 ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง พร้อมสนุกกับกิจกรรม Workshop

ส่งท้ายฤดูกาลผลไม้ที่แสนชุ่มฉ่ำ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดเต็มความชุ่มชื่นให้คุณได้ดื่มด่ำรสชาติผลไม้นานาชนิดในงาน “The Street Fruit Festival 2022” ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง รวบรวมร้านค้าจำหน่ายผลไม้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้สด...