Tuesday, 5 July 2022 | 5 : 38 pm
Tuesday, 5 July 2022
5 : 38 pm

กทม.พร้อมดูแลความปลอดภัยทั่วกรุงช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ศาลาว่าการกทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีนี้ 47 สำนักงานเขตงดการจัดงาน มีเพียง 3 สำนักงานเขตซึ่งกำหนดจัดงานตามประเพณี ประกอบด้วย เขตพระโขนง เขตบางบอน และเขตลาดพร้าว สำนักเทศกิจ ได้จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยการจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบัญชาการนครบาล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร( กอ.รมน.กทม.) มูลนิธิ อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและร่วมการตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. การบูรณาการกำลังหน่วยร่วมปฏิบัติ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย บริเวณสถานที่จัดงานสงกรานต์ที่มีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก และการควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ ห้ามเล่นแป้ง และปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
2. การตั้งจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในถนนสายต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต 3. การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร เพื่อกลับภูมิลำเนา โดยตั้งจุดบริการประชาชน ในถนนสายหลักที่สำคัญ เช่น ถนนวิภาวดี – รังสิต ถนนสุวินทวงศ์ ถนนบางนา – ตราด ถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษมและถนนพระรามที่ 2 เป็นต้น โดยในแต่ละจุดจะให้บริการข้อมูลข่าวสารเส้นทางการเดินทาง หน่วยแพทย์ พยาบาล พร้อมยาและเวชภัณฑ์ การให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องรถยนต์ นอกจากนั้นยังได้ตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนบริเวณสถานีขนส่ง ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้เก่า และ สายใต้ใหม่ เนื่องจากจะมีประชาชนเดินทางมาเพื่อขึ้นรถโดยสารกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11- 17 เม.ยนี้

นอกจากนี้ สำนักการจราจรและขนส่งและสำนักการโยธา ได้มีการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านกลไก ศปถ.เขต ในการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ และเขตดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาผิวจราจรที่ชำรุดและไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญญาณไฟจราจร โดยเฉพาะจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา อีกทั้งสำนักการโยธาได้จัดหน่วยซ่อมบำรุงประจำการตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อาทิ ถนนทรุดตัว เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ในส่วนของจุดที่มีการก่อสร้าง จะได้เร่งประสานผู้รับจ้างเร่งคืนผิวจราจรบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง พร้อมปรับผิวการจราจรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อรองรับการใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับเขต (ศปถ.เขต) กำหนดจัดกิจกรรมการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) กิจกรรมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ จุดบริการประชาชน 11 จุด ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และรณรงค์การเล่นน้ำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การเล่นน้ำบนท้ายรถกระบะ การเล่นน้ำบริเวณริมถนนหรือไหล่ทาง เป็นต้น

“เดอะ สตรีท รัชดา” จัดงาน The Street Fruit Festival 2022 ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง พร้อมสนุกกับกิจกรรม Workshop

ส่งท้ายฤดูกาลผลไม้ที่แสนชุ่มฉ่ำ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดเต็มความชุ่มชื่นให้คุณได้ดื่มด่ำรสชาติผลไม้นานาชนิดในงาน “The Street Fruit Festival 2022” ช้อป ชิม อิ่ม กับเทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง รวบรวมร้านค้าจำหน่ายผลไม้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้สด...