Monday, 23 May 2022 | 6 : 49 am
Monday, 23 May 2022
6 : 49 am

KBTG ประกาศผล TechJam 2019 คว้าเงินรางวัลรวมกว่า 540,000 บาท พร้อมพา “แชมป์ตัวจริง” บินลัดฟ้าไปซิลิคอน วัลเลย์

KBTG ประกาศผล TechJam 2019 ได้ 3 แชมป์สุดยอดฝีมือที่รู้ลึก รู้จริงด้าน Coding,  Data และ Design คว้าเงินรางวัลรวม 540,000 บาท  พร้อมไปดูงานที่ซิลิคอน วัลเลย์ สหรัฐอเมริกา และโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ KBTG ในการร่วมสร้างอนาคตให้ขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล ปลื้มผลสำเร็จมีคนร่วมแข่งขัน 1,750 คน จากหลากหลายวัย และอาชีพ

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นและเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation  จึงได้จัดการแข่งขัน TechJam 2019 by KBTG  ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นหนึ่งในเวทีแข่งขันและค้นหา “สุดยอดฝีมือ” ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถใน 3 ด้าน คือ Code , Data Scientist และ Design

สำหรับการแข่งขัน TechJam 2019 by KBTG ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย มีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้ง 3 ด้านรวม 1,750 คน แบ่งเป็นการเข้าร่วมการแข่งขัน Deep Code มากถึง 800  คน ในขณะที่ Deep Data ก็มาแรงมากเพราะผู้สมัครมากกว่าปี 2018 หนึ่งเท่าตัว อยู่ที่ 650 คน ส่วน Deep Design ปีนี้มียอดคนสมัคร 300 คน  และมีทีมที่สามารถผ่านบททดสอบจนกระทั่งถึงรอบชิงชนะเลิศ ในส่วน  Deep Code 38 ทีม Deep Data และ Deep Design  ด้านละ 20 ทีม

ทั้งนี้ โจทย์และกิจกรรมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย

Deep Code โจทย์จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ โจทย์ปัญหาเชิงอัลกอริทึม เพื่อวัดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงคำนวณ (Problem Analysis) ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) และสามารถลงมือเขียนโค้ดเพื่อแก้ไขปัญหาได้จริง (Programming) และโจทย์ปัญหาให้เขียน Web Service Application ตาม Requirement ที่กำหนดให้ โดยจะจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานเสมือนจริง เพื่อวัดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ทักษะการเขียนโค้ดที่มีคุณภาพ รองรับการแก้ไขในอนาคตได้ง่าย เป็นต้น ซึ่งโจทย์ทั้งสองนี้ใช้หลักเกณฑ์ในการวัดเหมือนกัน คือ ดูความถูกต้องและประสิทธิภาพของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผู้เข้าแข่งขันเขียนขึ้น  

Deep Data วัดความสามารถจาก 2 ส่วนหลัก ๆ คือ Technical Skills ความช่างสังเกต โดยเพียงแค่ดูวิธีการแจกแจงของข้อมูล เพราะข้อมูลที่ให้จะไม่ได้บอกความหมายใด ๆ แก่ผู้เข้าแข่งขัน และ Business Skill หรือการนำข้อมูลไปใช้จริงในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้มีเกณฑ์การตัดสินคือ ให้สร้างโมเดลจากข้อมูลที่ให้ไป โดยวัดที่ความสามารถในการทำนายความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ พร้อมด้วย presentation skills ซึ่งจะมีเวลาให้ทีมละ 5 นาที และตอบคำถาม 3 นาที

Deep Design วัดความสามารถจากการค้นหา Insight จากตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้งาน Platform ที่เราจะทำการพัฒนา (Persona) กลุ่ม Gen Z ที่ทางทีมงานเตรียมให้ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบ Platform เกณฑ์การตัดสิน คือ การนำเสนอผลงาน (Pitching) ในเวลา 5 นาที เพื่อนำเสนอผลงานไอเดีย ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนจะวัดจากการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน นำเสนอประเด็นที่คนทั่วไปไม่รู้มาก่อน การตีประเด็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับ Insight และ สื่อสารเข้าใจ กระชับ ตรงประเด็น

ผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศ Deep Code ได้แก่ทีม FM and Pol ของนายพล สุรกิจโกศล และนายเอกลักษณ์ ลีละศรชัย  ผู้ชนะเลิศ Deep Data  ได้แก่ทีม Alannkuma ของนายวัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ และนางเอมฤดี จงทวีสถาพร ผู้ชนะเลิศ Deep Design ได้แก่ทีม GTBK ของนายธนนท์ วงศ์ประยูร และนายตฤณ นิลกรณ์ ทั้งนี้ ทั้ง 3 ทีม ได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท พร้อมแพคเกจเดินทางไปเปิดประสบการณ์ และดูงานด้านเทคโนโลยีและการออกแบบระดับโลก ณ ซิลิคอน วัลเลย์ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรที่มีชื่อของตัวเอง พร้อมลายเซ็นต์ของคุณเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน KASIKORN Business- Technology Group อีกด้วย นายเรืองโรจน์ กล่าวตอนท้ายว่า ด้วยโจทย์ที่เข้มข้นและท้าทายของการแข่งขัน TechJam by KBTG จะเป็นมาตรฐานใหม่ของการแข่งขันด้านไอที เพื่อเฟ้นหา “ตัวจริง” ที่เป็นสุดยอดฝีมือด้านเทคโนโลยีและการออกแบบที่จะมีส่วนร่วมสร้างอนาคตขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ KBTG ที่จะสร้างทีม สร้างคน สร้างวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อม ๆ กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อก้าวไปเป็นบริษัทด้านไอทีอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2565

วช. – มธ.​ เปิดงาน​เสวนา ความหวังทุเรียน​ไทย​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม​ ทุเรียนไทย​สู่ทุเรียนโลก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการเสวนาวิชาการ​ เรื่อง “ความหวังทุเรียนไทย ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม” โดย ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  และ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วย ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์...